مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان : ردیابی آفت سرخرطومی حنایی خرما در ۴۵ هزار هکتار

مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان از هدفگذاری جهت ردیابی و کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما در ۴۵ هزار هکتار از باغات و نخیلات این استان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، سیدعبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد: به منظور ردیابی و کنترل افت قرنطینه ای خطرناک سرخرطومی حنایی خرما در سال جاری، عملیات پایش […]

مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان از هدفگذاری جهت ردیابی و کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما در ۴۵ هزار هکتار از باغات و نخیلات این استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، سیدعبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد: به منظور ردیابی و کنترل افت قرنطینه ای خطرناک سرخرطومی حنایی خرما در سال جاری، عملیات پایش ومدیریت آفت شامل مونیتورینگ افت ، شناسایی بر اساس ردیابی دقیق و نقطه یابی با استفاده از تله های فرمونی ، عملیات بهداشت باغ وبه زراعی ، اموزش نخلداران در تمام شهرستانهای استان و باغات نخیلات در سطحی معادل ۴۵ هزار هکتار هدفگذاری شده است.
وی افزود: عملیات شناسایی نقاط آلوده با توزیع ۲ هزار و۵۰۰ عدد فرمون و کایرمون تخصیصی شکار افت و تله شکارگردر تمام سطح استان در حال انجام می باشد .
مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان ادامه داد: از ابتدای سال جاری با ردیابی ۳۸ هزار هکتار از باغات نخیلات تاکنون ۴۵ نفر نخل الوده درشهرستانهای بستک و پارسیان شناسایی و تیمار شد .
اشرف منصوری همچنین ابراز داشت: به منظور ردیابی نقطه به نقطه در شهرستان بستک و مهار آفت سرخرطومی حنایی خرما از روز جمعه هفته گذشته یک تیم ماهر در ردیابی و تیمار درختان الوده شروع به عملیات ردیابی نموده که تاکنون ۲۱ نفر نخل الوده شناسایی و ۲ نفر نخل امحا گردید .
وی در پایان با بیان اینکه مراحل ضدعفونی با سموم شیمیایی انجام شده است، خاطرنشان کرد:عملیات ردیابی و شناسایی همچنان در شهرستان بستک ادامه دارد