مدیر منطقه خلیج فارس به همراه رئیس مرکز انتقال نفت مهرآران از مسیر خط ۲۶ اینچ

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ رئیس مرکز مهرآران گفت: در این بازدید مقرر شد پایش مسیر خط به طور مرتب و هفتگی انجام شود و بازدیدهای شبانه نیز به اتفاق و همراهی پرسنل حراست مرکز انجام شود. مهدی کیوان مهر ادامه داد : همچنین به منظور عمل به مسئولیت اجتماعی شناسایی و ارتباط […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ رئیس مرکز مهرآران گفت: در این بازدید مقرر شد پایش مسیر خط به طور مرتب و هفتگی انجام شود و بازدیدهای شبانه نیز به اتفاق و همراهی پرسنل حراست مرکز انجام شود.

مهدی کیوان مهر ادامه داد : همچنین به منظور عمل به مسئولیت اجتماعی شناسایی و ارتباط با همسایگان مجاور مسیر خط در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه مقرر شد در نقاط پر تردد و نقاط مسکونی تعداد مارکرها و تابلوهای بتنی جهت آگاه سازی وجود لوله انتقال نفت افزایش پیدا کند.

مدیر منطقه خلیج فارس همچنین از روند پیشرفت پروژه تعویض و ترمیم ده کیلومتر از پوشش خط لوله ۲۶اینچ فرآورده های نفتی حدفاصل مراکز انتقال نفت قطب آبادمهرآران بازدید کرد.

رئیس واحد مهندسی خوردگی فلزات منطقه گفت :مدیر منطقه در چندین نوبت از پرسه های مختلف اجرا تعویض ده کیلومتر پوشش خط ازنزدیک بازدید کرد.

صحبت الله کاویانی بیان داشت : این پروژه از زمان شروع تا کنون بارعایت اصول ایمنی و بازرسی بدون هیچگونه حادثه یا اتفاق غیر مترقبه ای ، پیشرفت۲۵درصدی داشته و انتظار می رود این پروژه تاپایان سال جاری به اتمام برسد.

وی در انتها خاطرنشان کرد : دراین بازدید مدیرمنطقه با ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژه، بر رعایت  استانداردهای معمول تعویض پوشش و رعایت اصول ایمنی و بازرسی به ناظر پروژه تاکید کرد