پایش زیست محیطی و کنترل آلودگی حوضچه بنادر شهید باهنر

“حمیدرضا محمدحسینی تختی” با اشاره به پایش آلودگی‌های سالیانه بنادر شهید باهنر و شهید حقانی افزود: اتخاذ روش‌هایی نوین مقابله با آلودگی دریایی به میزان قابل توجهی در امر کاهش و حذف تهدیدات زیست محیطی اثرگذار است. وی افزود: در این پایش با سنجش دقیق میزان آلودگی‌های عمق دریا و نیز شناسایی سر منشاء این […]

“حمیدرضا محمدحسینی تختی” با اشاره به پایش آلودگی‌های سالیانه بنادر شهید باهنر و شهید حقانی افزود: اتخاذ روش‌هایی نوین مقابله با آلودگی دریایی به میزان قابل توجهی در امر کاهش و حذف تهدیدات زیست محیطی اثرگذار است.

وی افزود: در این پایش با سنجش دقیق میزان آلودگی‌های عمق دریا و نیز شناسایی سر منشاء این آلودگی‌ها، اقدامات مقابله‌ای در راستای کاهش و رفع آلاینده‌های دریایی ناشی از منابع مختلف در محیط زیست دریایی به عنوان نقطه عطفی موثر در اتخاذ تصمیم‌های و روش‌های بین‌المللی است.

محمدحسینی تختی ضرورت تدوین برنامه‌های جامع پیشنهادی را به عنوان کاهش خطرات احتمالی برشمرد و خاطر نشان کرد: تمامی اقدامات صورت گرفته باید مطابق با سیاست‌های برنامه‌ریزی شده بین‌المللی و منطقه‌ای باشد که این امر نیازمند همکاری با سایر ارگان‌ها است.

گفتنی است؛ بندر شهید باهنر یکی از بنادر چندمنظوره استان هرمزگان و جزو بنادر فعال و قدیمی ایران محسوب می‌شود.

این بندر سومین بندر ترانزیتی ایران و دومین بندر بزرگ استان هرمزگان است که در امور صادرات کالای نفتی، غیرنفتی، حمل‌و‌نقل کالا و حمل‌و‌نقل مسافری داخلی و بین‌المللی فعالیت ویژه‌ای دارد.