مسابقه اسب سواری مناطق جنوب کشور

مسابقه اسب سواری مناطق جنوب کشور  جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۱۴  ساعت ۱۴:۰۰ مکان استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، دهستان گچین ، روستای مغ احمد مجموعه ورزشی وحدت مغ احمدبالا

مسابقه اسب سواری مناطق جنوب کشور  جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۱۴  ساعت ۱۴:۰۰ مکان استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، دهستان گچین ، روستای مغ احمد مجموعه ورزشی وحدت مغ احمدبالا