مسلم عاشوری رئیس هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس خبر داد : آمادگی کونگ فو کاران هرمزگانی برای همه مسابقات

کونگ فو کاران شهرستان بندرعباس با تمرینات منظمی که در منزل به صورت انفرادی تحت نظر اساتید و مربیان دارند آماده اند تا پس از ریشه کن شدن ویروس منحوس کرونا در مسابقات حضوری در باشگاههای سطح شهرستان ، استان و در نهایت مسابقات کشوری شرکت کنند و عناوین ارزنده ای را برای شهرستان و […]

کونگ فو کاران شهرستان بندرعباس با تمرینات منظمی که در منزل به صورت انفرادی تحت نظر اساتید و مربیان دارند آماده اند تا پس از ریشه کن شدن ویروس منحوس کرونا در مسابقات حضوری در باشگاههای سطح شهرستان ، استان و در نهایت مسابقات کشوری شرکت کنند و عناوین ارزنده ای را برای شهرستان و استان کسب نمایند.

مسلم عاشوری در پایان گفت: کلیه کونگ فو کاران در بخش آقایان و بانوان در سطح استان از ابتدای شیوع بیماری کرونا دست از تمرینات خود در منازل برنداشته و این آمادگی را دارند تا باریشه کن شدن بیماری کرونا و بازگشایی باشگاهها در مسابقات کشوری و حتی جهانی شرکت کنند و برای شهرستانهای خود و استان هرمزگان افتخار بیافرینند.

( مهسا پارسا )

moarefikongfu1