مصوبات کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید،برای مدیران لازم الاجراهستند

  معاون امورصنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت استان هرمزگان گفت:درجلسات آتی کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان،کلیه مصوبات این کارگروه به صورت دقیق پالایش خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون، سهراب رضوانی اظهارداشت: مصوبات کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید، برای مدیران استانی،لازم الاجرا است ونباید در این زمینه مغایرتی بین مصوبات واقدامات انجام گرفته […]

 

معاون امورصنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت استان هرمزگان گفت:درجلسات آتی کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان،کلیه مصوبات این کارگروه به صورت دقیق پالایش خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون، سهراب رضوانی اظهارداشت: مصوبات کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید، برای مدیران استانی،لازم الاجرا است ونباید در این زمینه مغایرتی بین مصوبات واقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه ها،وجود داشته باشد.

رضوانی خاطرنشان کرد: عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی که درستادتسهیل مطرح وبرسی می شوند،تامین منابع مالی جهت باسازی ونوسازی خطوط تولید،نقدینگی مورد نیاز تولید،رفع مسائل مالیات، بیمیه ای ،پیگیری جهت رفع مشکلات به منظور تکمیل زیر ساخت های مورد نیازو…دراین جلسات مطرح ومورد برسی قرارمی گیرند.

وی تصریح کرد: دراین جلسات پایش مصوباتی که تا کنون اجرایی نشده اند را دردستور کار خواهیم داشت وموانع پیش روی واحدها و طرح هایی که مشکل آنها حل نشده است را مورد برسی مجددقرارخواهیم داد.