معاون رئیس جمهور وارد آذربایجان غربی شد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دعوت دکتر محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه صبح امروز وارد استان آذربایجان غربی شد.

دکتر علی سلاجقه در بدو ورود به شهر ارومیه مورد استقبال محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و سعید شهند مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قرار گرفت.

بازدید میدانی و بررسی آخرین اقدامات انجام شده در خصوص وضعیت پارک ملی دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن ، بازدید میدانی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان و همچنین حضور در پویش مسیر سبز – ایران پاک از اهم برنامه های معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به استان آذربایجان غربی است.