ممنوعیت ورود گردشگران به منطقه حفاظت شده گنو

تا برگشت وضعیت پایدار از عبورومروردر منطقه حفاظت شده گنو خودداری شود به گزارش(صدای گامبرون ) ، عبدالرضا دهقانی رئیس منطقه حفاظت شده گنو از ممنوعیت ورود گردشگران به منطقه حفاظت شده گنو خبرداد. وی افزود: باتوجه به وقوع زلزله اخیردر بندرعباس و ریزش کوگنو و مسدود شدن مسیر رفت وامد به منطقه حفاظت شده […]

تا برگشت وضعیت پایدار از عبورومروردر منطقه حفاظت شده گنو خودداری شود

به گزارش(صدای گامبرون ) ، عبدالرضا دهقانی رئیس منطقه حفاظت شده گنو از ممنوعیت ورود گردشگران به منطقه حفاظت شده گنو خبرداد.
وی افزود: باتوجه به وقوع زلزله اخیردر بندرعباس و ریزش کوگنو و مسدود شدن مسیر رفت وامد به منطقه حفاظت شده گنو ازعموم علی الخصوص گردشگران وعلاقمندان به طبیعت تا برگشت وضعیت پایدار از حضور در آن منطقه خودداری نمایند .