مهندس خنجی بخشدار بستک : بانوان کار آفرین به عنوان پیشران و رهبران شغلی نقش مهمی در توسعه همه جانبه بخش دارند

کارگاه خیاطی، خیریه مرحومه فاطمه شیخ محمدصالح در روستای آل کندی بخش مرکزی شهرستان بستک با حضور بخشدار مرکزی، فرمانده حوزه شهدا، نماینده نیروی انتظامی، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی، رئیس شورای اسلامی روستای تدرویه، دهیار و اعضای شورای اسلامی عالی قندی، فرزند خیر و بانوان کارآفرین افتتاح شد. نماینده عالی دولت در افتتاح کارگاه […]

کارگاه خیاطی، خیریه مرحومه فاطمه شیخ محمدصالح در روستای آل کندی بخش مرکزی شهرستان بستک با حضور بخشدار مرکزی، فرمانده حوزه شهدا، نماینده نیروی انتظامی، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی، رئیس شورای اسلامی روستای تدرویه، دهیار و اعضای شورای اسلامی عالی قندی، فرزند خیر و بانوان کارآفرین افتتاح شد.

نماینده عالی دولت در افتتاح کارگاه خیاطی گفت: بانوان کار آفرین به عنوان پیشران و رهبران شغلی نقش مهمی در توسعه همه جانبه بخش دارند.
مهندس خنجی ضمن تقدیر وتشکر از فرزندان مرحومه فاطمه شیخ محمدصالح و با پیگیری بخشداری وحوزه شهدا شورای اسلامی و دهیاری و مدیریت کارگاه سرکار خانم صالحی بانوی کار آفرین روستای آل کندی گفت باهدف از حمایت سرپرست خانوار وهمچین حمایت از تولید داخلی یک کارگاه خیاطی به بهره برداری رسید.
بخشدار مرکزی با اشاره به راه اندازی این کارگاه گفت؛ این مکان یک منزل مسکونی بوده که توسط فرزندان مرحومه و بازسازی و مبلغ دویست میلیون تومان جهت خرید تجهیزات هزینه شده است.
خنجی مشاغل خانگی را فرصت و ظرفیت ویژه برای برون رفت از معضل بیکاری جوانان جویای کار عنوان کرد؛ و تاکید نمود اشتغال خانگی یکی از شیوه های موثر اشتغال به شماره می آید. و منبع مهمی برای درآمد افراد خانوارها تبدیل شده است.
گفتنیست با راه اندازی این کارگاه خیاطی برای ۱۵ نفر بانوان ایجاد اشتغال در روستای آل کندی شده است و دوره های آموزش خیاطی هم در این کارگاه توسط مربیان مجرب برگزار می شود.

 

 

مهسا پارسا ///

photo 2023 12 29 23 36 53