موزه جدید مردم شناسی جناح درسال ۱۳۹۹ به بهره برداری می رسد

رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی بستڪ از بهره برداری موزه جدید مردم شناسی جناح درسال ۱۳۹۹خبرداد. به گزارش پابگاه خبری صدای گامبرون ، ماشاءالله خنجی بابیان این مطلب افزود:‌‌موزه جدید مردم شناسی جناح بامشارڪت اداره ڪل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان،فرمانداری شهرستان بستڪ وخیرحاج منصورعباسی باپیشرفت ۳۵درصدی درحال ساخت است.اوبا اشاره به اینڪه […]

رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی بستڪ از بهره برداری موزه جدید مردم شناسی جناح درسال ۱۳۹۹خبرداد.
به گزارش پابگاه خبری صدای گامبرون ، ماشاءالله خنجی بابیان این مطلب افزود:‌‌موزه جدید مردم شناسی جناح بامشارڪت اداره ڪل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان،فرمانداری شهرستان بستڪ وخیرحاج منصورعباسی باپیشرفت ۳۵درصدی درحال ساخت است.اوبا اشاره به اینڪه درطراحی ساخت این موزه از المان های معماری جنوب استفاده شده،افزود:ساختمان جدید موزه دارای انستیتو باستان شناسی،ڪارگاه مرمت،پایگاه میراث فرهنگی،اڪو موزه وخزانه است.

خنجی افزود:ساختمان موزه قدیم مردم شناسی جناح بستڪ یڪی از نقاط دیدنی استان هرمزگان است ڪه توسط اداره ڪل به بخش خصوصی واگذارشده ودراین موزه انواع وسایل پخت وپز،نگهداری آب ،پوشاڪ محلی،صنایع دستی نسخ خطی قدیمی و…نگهداری میشود.

رییس اداره بستڪ تاڪیدڪرد:ساختمان قدیم موزه مردم شناسی جناح به شماره ۱۵۳۸۴ درسال ۱۳۸۴ درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

“بابک پارسا”