موضع سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پروژه میانکاله تغییر نکرده است

پیرو انتشار اخبار جهت دار در خصوص تغییر نظر سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پروژه میانکاله به اطلاع می رساند، هر گونه ادعا در خصوص رفع ابهامات این پروژه تکذیب می شود. با توجه به اینکه پروژه میانکاله از دید این سازمان، مجوز ارزیابی محیط زیستی دریافت نکرده است، برخی رسانه ها به نقل […]

پیرو انتشار اخبار جهت دار در خصوص تغییر نظر سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پروژه میانکاله به اطلاع می رساند، هر گونه ادعا در خصوص رفع ابهامات این پروژه تکذیب می شود.
با توجه به اینکه پروژه میانکاله از دید این سازمان، مجوز ارزیابی محیط زیستی دریافت نکرده است، برخی رسانه ها به نقل از یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  ادعاهایی مبنی بر سلب مسئولیت و یا عقب نشینی سازمان حفاظت محیط زیست از مواضع قبلی خود  منتشر نموده اند که این سازمان تمامی این موارد را رد نموده و نظر تخصصی خود را برای تصمیم گیری نهایی به استحضار دولت رسانده است.