نام گذاری یک خیابان در مرکز شهر بندرعباس به نام خیابان ” پستچی”

◀️ عبداله عبدلی، مدیرکل پست استان هرمزگان از نام گذاری یک خیابان در مرکز شهر بندرعباس به نام خیابان “پستچی” خبر داد ✅ عبداله عبدلی، مدیر کل پست استان با تایید این خبر، گفت: با پیگیری انجام گرفته و مکاتبه با کمیسیون نام گذاری معابر شهرستان بندرعباس، درخواست نام گذاری خیابان ضلع جنوبی ساختمان مرکزی […]

◀️ عبداله عبدلی، مدیرکل پست استان هرمزگان از نام گذاری یک خیابان در مرکز شهر بندرعباس به نام خیابان “پستچی” خبر داد

✅ عبداله عبدلی، مدیر کل پست استان با تایید این خبر، گفت: با پیگیری انجام گرفته و مکاتبه با کمیسیون نام گذاری معابر شهرستان بندرعباس، درخواست نام گذاری خیابان ضلع جنوبی ساختمان مرکزی اداره کل پست استان هرمزگان به نام خیابان “پستچی” را ارائه دادیم که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت و تابلوی این خیابان نیز تغییر کرد.

✅ عبدلی در ادامه افزود: خیابان مورد نظر، در منطقه سه شهرداری بندرعباس حد فاصل غرب خیابان ۱۷ شهریور شمالی و شرق خیابان شهید بهشتی در مرکز شهر بندرعباس واقع گردیده و به دلیل همجواری با اداره کل پست استان، به نام خیابان “پستچی” ثبت گردید که از پیگیری و حصول نتیجه توسط همکاران واحد کدگذاری اداره کل پست استان، تشکر و قدردانی می گردد.

✅ “عبداله عبدلی” مدیر کل پست استان هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از موافقت اعضای کمیسیون نام گذاری معابر شهرستان بندرعباس، با اشاره به نقش و جایگاه شبکه عظیم و گسترده پست در ارتقاء رفاه عمومی گفت: پست از بزرگ ترین و مطمئن ترین شبکه های نقل و انتقال است و “پستچی” نقش مهمی در حوزه ارتباطات و زندگی مردم دارد و در زمان شیوع بیماری کرونا، با ارائه بسیاری از خدمات غیر حضوری به افراد جامعه، در کاهش شیوع این بیماری نقش خود را به خوبی ایفا نمود و توانست اعتماد خوبی را بین مردم ایجاد نماید.