نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از بندرشهید رجایی بازدید کرد

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس بمنظور بررسی وضعیت نهاده های کشاورزی و دامی جهت تهسیل فرایند ترخیص از بندرشهید رجایی بازدید کرد . به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، روز گذشته دکتر عسکری نایب رئیس کمیسیون آب ، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با همراهی قهرمانی دادستان هرمزگان، حیدری معاون هماهنگی امور […]

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس بمنظور بررسی وضعیت نهاده های کشاورزی و دامی جهت تهسیل فرایند ترخیص از بندرشهید رجایی بازدید کرد .

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، روز گذشته دکتر عسکری نایب رئیس کمیسیون آب ، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با همراهی قهرمانی دادستان هرمزگان، حیدری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، زارعی سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی، تقی زاده مدیر کل پشتیبانی امور دام استان، استاد رئیس شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی هرمزگان و محمدی مدیرکل بنادراستان از انبارهای واقع در بندر شهید رجائی و گمرک از نزدیک بازدید کردند.
این بازدید بمنظور بررسی وضعیت نهاده های کشاورزی و دامی جهت تهسیل فرایند ترخیص این نهادها بوده است.

گفتنی است؛ بعد از این بازدید ، جلسه ایی با مصوباتی بمنظور بررسی و سهل الوصول کردن فضا و مسیر فرآیند ترخیص و بارگیری این نهاده ها در جهت پیشبرد اهداف مورد نظرشامل اهتمام ویژه در خصوص عدم توقف نهاده های کشاورزی و دامی در انبارهای بندر و خروج سریع و بدون معطلی این نهاده ها با نهایت تلاش ادارات متولی و همچنین ارائه گزارش هفتگی از میزان ورودی ، خروجی و مانده نهاده های کشاورزی و دامی به بندر، ارائه گزارش در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به فرایند آزمایش نهاده های کشاورزی و دامی در بندر و گمرک و پیگیری در خصوص تجهیز آزمایشگاه های مربوطه و استقرار آن در بندر تشکیل شد.

این گزارش می افزاید؛ بررسی نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالاهای اساسی، نهاده های دامی، سموم و کودهای شیمیایی از برنامه های این سفر یک روزه نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس بود.