نتایج انتخابات هیأت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  نتایج انتخابات هیأت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان به شرح ذیل می باشد ؛ طبق اکثریت آرا اخذ شده به ترتیب افراد ذیل به مدت ۲ سال به عنوان هیأت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب گردیدند. 🔸سرکار خانم مریم پاسالار 🔸سرکار خانم دکتر […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون 

نتایج انتخابات هیأت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان به شرح ذیل می باشد ؛
طبق اکثریت آرا اخذ شده به ترتیب افراد ذیل به مدت ۲ سال به عنوان هیأت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب گردیدند.
🔸سرکار خانم مریم پاسالار
🔸سرکار خانم دکتر فاطمه نوروزیان
🔸جناب آقای پیمان درویشی
🔸جناب آقای سید محمد مجتهدزاده
🔸جناب آقای علی اصغر خلیلی
🔸سرکار خانم فائزه منشدی پور
🔸جناب آقای داود مرزی زاده
🔸سرکار خانم عطیه سادات میراکبری(علی البدل)
🔸سرکار خانم شهناز زارعی علی البدل )

 

بابک پارسا ////