نتیجه رقابت تیم منتخب البرز و مازندران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور جوانان گروه الف

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون نتیجه رقابت تیم منتخب البرز و مازندران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور جوانان گروه الف ۷ بر ۳ برنده مازندران

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون
نتیجه رقابت تیم منتخب البرز و مازندران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور جوانان گروه الف
۷ بر ۳ برنده مازندران