نجات یک قطعه لاک پشت پوزه عقابی توسط پرسنل پالایشگاه نفت بندرعباس

به گزارش صدای گامبرون  یک قطعه لاک پشت پوزه عقابی در حوضچه آبگیرپالایشگاه نفت بندرعباس مشاهده شده بود که توسط پرسنل آن شرکت پس از رویت از سالم بودن آن موجود، در زیستگاه خود رهاسازی شد . ضمن تقدیر از دوستداران محیط زیست در صورت مشاهده موارد مشابه به نزدیکترین اداره محیط زیست یا سامانه […]

به گزارش صدای گامبرون  یک قطعه لاک پشت پوزه عقابی در حوضچه آبگیرپالایشگاه نفت بندرعباس مشاهده شده بود که توسط پرسنل آن شرکت پس از رویت از سالم بودن آن موجود، در زیستگاه خود رهاسازی شد . ضمن تقدیر از دوستداران محیط زیست در صورت مشاهده موارد مشابه به نزدیکترین اداره محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع رسانی فرمایید .
:گفتنی است
سازمان حفاظت محیط زیست توسط سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ آماده دریافت شکایات و گزارشات زیست محیطی مردم از طریق تلفن ثابت وهمراه بصورت شبانه روزی و بدون نیاز حضور مردم در ادارات حفاظت محیط زیست در سراسر کشور می باشد.
این سامانه (۱۵۴۰) برای پیگیری شکایات و گزارشات مردمی و ثبت حوادث زیست محیطی طراحی شده تا سازمان بتواند بصورت آنلاین به شکایات و گزارشات مردمی دسترسی داشته باشد.