نخستین تصاویر از حمله تروریستی به پاسگاه مرزی در میرجاوه

گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه را منتشر کرد. در این حادثه ۱۲ نفر از نیروهای بسیجی طرح امنیت و نیروهای هنگ مرزی ربوده شدند.

گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه را منتشر کرد.

در این حادثه ۱۲ نفر از نیروهای بسیجی طرح امنیت و نیروهای هنگ مرزی ربوده شدند.