نداشتن مهارت، عامل شیوع طلاق‌های عاطفی

پایاه خبری صدای گامبرون به نقل از روزنامه مستقل: صمیمیت امروزه دیگر در خانواده به مانند گذشته به چشم نمی خورد و بیشتر افراد حتی زن و شوهر تنها به کار خود مشغول هستند و بیشتر خانه به عنوان محلی برای خواب و یا استراحت می باشد ،که این خود به معنای رنگ باختن نقش […]

پایاه خبری صدای گامبرون به نقل از روزنامه مستقل: صمیمیت امروزه دیگر در خانواده به مانند گذشته به چشم نمی خورد و بیشتر افراد حتی زن و شوهر تنها به کار خود مشغول هستند و بیشتر خانه به عنوان محلی برای خواب و یا استراحت می باشد ،که این خود به معنای رنگ باختن نقش خانواده است خانواده‌ای که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش سلامت روحی و روانی افراد خانواده داشته باشد اما امروزه متاسفانه به دلیل افزایش طلاق عاطفی دیگر به مانند گذشته نمی تواند نقش آفرینی کند.

 

متاسفانه طی چند سال گذشته شاهد افزایش آمار طلاق عاطفی در میان مردم جامعه هستیم که این مهم تبعات منفی گسترده ای را به دنبال خواهد داشت، چرا که در این صورت خانواده نقش خواهد باخت و همچنین شاهد افزایش خیانت نیز خواهیم بود که این موارد نقش بسزایی در به خطر افتادن سلامت خانواده برجای می گذارد.

گفتنی است بنا به اظهار نظر کارشناسان نبود فرهنگ استفاده از فضای مجازی، عدم مسئولیت پذیری و همچنین تنوع طلبی نقش بسزایی در افزایش آمار طلاق عاطفی بر جای می گذارد چرا که بر اساس تحقیقات میدانی صورت گرفته متاسفانه برخی از زوجین تنها به واسطه استفاده بیش از اندازه از شبکه های مجازی به راحتی خیانت می کنند هر چند برخی از افراد گفتگو در شبکه‌های اجتماعی را به هیچ عنوان خیانت تلقی نمی کنند که این خود نشان از نبود فرهنگ سازی و همچنین تغییر خرده فرهنگ های حاکم بر جامعه را دارد.

کودکان قربانیان اصلی طلاق عاطفی

به طور کلی باید در نظر داشت که در طلاق های عاطفی ضربه بسیاری متوجه کودکان خواهد شد چراکه نبود محبت و یا صمیمیت میان اعضای خانواده به خصوص والدین نقش بسزایی در بروز مشکلات روحی و روانی و همچنین افزایش آسیب پذیری فرزندان برجای می گذارد. به گونه‌ای که طبق اظهار نظر رفتار شناسان این‌گونه فرزندان در مقایسه با دیگران بیشتر در دام آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.

رواج طلاق عاطفی در سایه خرده فرهنگ های رایج در جامعه

آنچه مسلم است یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش طلاق های عاطفی در جامعه را می توان نقش خرده فرهنگ های رایج در جامعه عنوان کرد چرا که در حال حاضر متاسفانه به دلیل رواج پدیده لیبل زنی بسیاری از زنان تنها به دلیل ترس از آینده نامعلوم پس از طلاق و همچنین فرزندان خود از انجام طلاق های حقوقی سرباز می‌زند که این خود نشان دهنده تاثیر پررنگ خرده فرهنگ های رایج در جامعه را دارد. از این رو می‌توان انتظار داشت با انجام فرهنگ سازی بتوان شاهد کاهش آمار طلاق های عاطفی بود چراکه تبعات منفی طلاق های عاطفی به مراتب بیشتر و گسترده تر از طلاق های حقوقی می باشد.

“بابک پارسا”