” نشست تخصصی برنامه های توسعه اشتغال کشور” به میزبانی هرمزگان برگزار می شود

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: ” نشست تخصصی برنامه های توسعه اشتغال کشور” به میزبانی استان هرمزگان، با حضور “منصوری” معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، مدیران کل حوزه اشتغال وزارتخانه و مدیران حوزه اشتغال ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانهای کشور […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: ” نشست تخصصی برنامه های توسعه اشتغال کشور” به میزبانی استان هرمزگان، با حضور “منصوری” معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، مدیران کل حوزه اشتغال وزارتخانه و مدیران حوزه اشتغال ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانهای کشور در جزیره قشم برگزار می شود.
هادی ابراهیمی افزود: در راستای اقدامات انجام شده در اجرای برنامه ها و اقدامات پیش رو در سطح کشور و بمنظور هماهنگی و پیشبرد سیاستها و برنامه های اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی کشور و پایش آن ها شامل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی کل کشور و قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال روستایی و عشایری، “نشست تخصصی برنامه های توسعه اشتغال کشور” به مدت دو روز ۲۷ و ۲۸ آذر ماه سالجاری در محل مرکز بین المللی رشد در جزیره قشم برگزار می شود.
وی اضافه کرد: بازدید از طرحهای اشتغالزایی در قشم از دیگر برنامه های این همایش است.

“بابک پارسا”