نشست خبری خلیل قاسمی رئیس سازمان صمت استان هرمزگان

صحبتهای کامل و جامع مهندس خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان هرمزگان در نشست خبری   برای دیدن این ویدئو   اینجا کلیک کنید     عالیه حسن زاده ///

صحبتهای کامل و جامع مهندس خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان هرمزگان در نشست خبری

 

برای دیدن این ویدئو

 

اینجا کلیک کنید

 

 

عالیه حسن زاده ///