نشست مشورتی آموزش وتوانمند سازی جامعه محلی شرق هرمزگان

نشست مشورتی آموزش وتوانمندی سازی جامعه محلی شرق هرمزگان با تاکید براهمیت تنوع زیستی وحفاظت ازگونه در خطر انقراض پلنگ ایرانی با حضور مدیرکل ، پیشکوستان محیط زیست کشور ، معاون طبیعی وتنوع زیستی این اداره کل  دهیاران روستاها وجوامع شرق استان و مدیرمسئول حامیان حیات وحش هرموز در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار […]

نشست مشورتی آموزش وتوانمندی سازی جامعه محلی شرق هرمزگان با تاکید براهمیت تنوع زیستی وحفاظت ازگونه در خطر انقراض پلنگ ایرانی با حضور مدیرکل ، پیشکوستان محیط زیست کشور ، معاون طبیعی وتنوع زیستی این اداره کل  دهیاران روستاها وجوامع شرق استان و مدیرمسئول حامیان حیات وحش هرموز در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد .
در ابتدای این نشست حبیب مسیحی تازیانی مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ضمن خیرمقدم به مدعوین این نشست و پیشکسوتان محیط زیست کشور افزود:
بی شک بدست آمدن دستاوردهای زیست محیطی در حوزه های مختلف ان نیازمند به یک همگرایی و همکاری جمعی دارد که بدون آن بی شک ناکامی و نواقص در نتیجه یک اقدام به خوبی مشهود می باشد.
وی ضمن تبریک روز جهانی کوهستان ادامه داد:
اکوسیستم های کوهستانی ایران از جمله غنی ترین ومتنوع ترین رویشگاههای گیاهی کشور و آسیای غربی به شمار می روند، نیمی از کشور ما کوهستانی می باشد ،  مهمترین توده های جنگلی و مراتع کشور در کوهستان ها گسترده اند ، استان هرمزگان در پیشانی جنوب کشوربوده است و دارای دواکوسیستم خشکی و دریا می باشد که مساحت زیادی از سطح خشکی استان ما ۷۰در صد کوهستانی می باشد، که دارای تنوع گیاهی وحیوانی قابل توجهی را دارا می باشد .
مسیحی ادامه داد:
ذخیره گاه های کوهستانی با توجه به نیازهای جوامع محلی به مناطق مختلف کوهستانی ازطریق ناحیه بندی ، تعیین ظرفیت قابل تحمل نواحی حایل پیرامونی وحفظ هسته های طبیعی وجلب مشارکت همگانی در مدیریت ذخیرگاه به عنوان نقطه عطفی درتکامل سیستم های حفاظتی ، مطلوبترین شیوه مدیریت اکوسیستم کوهستانی شناخته شده اند.
متاسفانه در برخی از مناطق شاهد تعارضات توسعه ای فی مابین انسان و حیات وحش را بوده ایم ، که خود باعث ناملایمات های زیستی از جمله آسیب های جدی به حیات وحش منطقه شده است که دراین خصوص سمن های فعال استان از جمله سمن حامیان حیات وحش هرموز توانسته است با انجام اقدامات آموزشی وحفاظتی در چندین اقدام موفق عمل نماید که دراین خصوص دستگاههای مرتبط اجرایی همچون دامپزشکی ، دهیاران وجوامع محلی همواره همراه بودهاند که جا دارد از اقدامات شایسته این عزیران تقدیروتشکر گردد. هم اکنون در شرق استان درشهر ستانئهای بشاگرد ومیناب توانستیم با اجرای طرح حمایت وحفاظت پلنگ ایرانی به نقطه خوبی بریم و این مهم اکنون د رگسترش در سایرمباحث زیست محیطی : شناسایی چالش های زیست محیطی ، پایش های زیست محیطی واقدامات آموزشی در شهرستانهای رودان، سیریک و جاسک روبه گسترش می باشد تا بتوانیم با نگاه صحیح وتصمیم ساز با کمک سازمان حفاظت محیط زیست وسایرارگانهای مرتبط برنامه ریزی مناسبت وکاربردی برای رفع موانع وچالش ایجادنمائیم تا با کمک آن حفاظت وحراست هرچه بهتر  از عرصه های طبیعی انجام پذیرد.

درادامه میثم  قاسمی معاون طبیعی وتنوع زیستی محیط زیست هرمزگان ضمن خوشامدگویی به مدعوین این نشست ( دهیاران روستاهای هدف طرح، دامپزشکی شهر ستان، مسئول هماهنگ کننده ملی برنامه کمک های کوچک برنامه توسعه سازمان ملل متحد درایران و اعضای کمیته راهبردی برنامه SGP ) وی ضمن تقدیرتشکر از کمیته راهبردی برنامهSGPبا توجه به فعالیت های آن در جزیره قشم افزود : امیداست شاهد فعالیت ها وهمکاری بیشتر  آن کمیته در مباحث محیط زیستی دراستان باشیم .
استان هرمزگان دارای نوار ساحلی وسیع از شرق جاسک تا نوار ساحلی پارسیان به وسعت ۱۰۰۰کیلومتر بوده وبا احتساب نوار ساحلی جزایر به بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر می رسد ، استان ما ۷۰درصد مناطق کوهستانی را به خود اختصاص داده است واز لحاظ جمعیت تنوع زیستی ۷۰گونه پستاندار، ۳۸۰ گونه پرنده وتقریبا ۸۰ گونه ذوزیست وخزنده دارا می باشد واز نظر تنوع ماهیان بیش از ۱۰۰۰ گونه درآبهای خلیج فارس ودریای عمان شناسایی شده است .
قاسمی ادامه داد:
در برخی از مناطق با محرومیت ها روبرو بودهایم  این که باعث بوجود آمدن چالش های زیست محیطی فراوانی به همراه بوده است ، که از جمله چالشهای مهم را میتوان : حمله پلنگ به دام های دامداران درمناطق بشاگردکه  باعث خسارات زیادی به حیات وحش و جوامع انسانی شده است ، وجود تعارض میان انسان وحیات وحش در ادوار گذشته تاکنون ، تله گذاری دامداران در زیستگاهها ومناطق در تعارض با حیات وحش (با توجه به سابقه گذشتگان دربرخی از مناطق)، نوع دامداری وچرای دام ها درمنطقه ( چرای دام ها بدون چوپان ) ، انتقال بیماری از دام های اهلی به حیات وحش از جمله مواردی است که باعث خسارات و درنتیجه بوجودآمدن تنش میان انسان وحیات وحش منطقه شده است . درحال حاضر اقدامات بیمه ای  برای جبران خسارات ناشی از حیات وحش در مراحل ابتدایی می باشد که می بایست با اصلاح روش دامداری باکمک جوامع ، تشکل ها و سایر فعالین محیط زیست در کاهش تلفات تلاش نمائیم .

گفتنی است :
موسسه حامیان حیات وحش هرموز از سازمان های مردم نهاد فعال استان در زمینه آموزش، پژوهش و اجرای برنامه های حفاظت از تنوع زیستی که همکاری های مستمری با این اداره کل دارد نتایج حاصله از اجرای پروژه ای تحت عنوان «آموزش و توانمندسازی جامعه محلی شرق هرمزگان در مقابله با آسیب های ناشی از همه گیری کرونا با تاکید بر اهمیت تنوع زیستی و حفاظت از گونه درخطر انقراض پلنگ ایرانی» که با حمایت برنامه کمک های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (SGP) از خرداد سال گذشته شروع و پس از یک سال به پایان رسانده است.