نشست هم اندیشی فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارگری سپاه ناحیه بندرعباس با هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس بمناسبت هفته بسیج

نشست هم اندیشی فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارگری سپاه ناحیه بندرعباس با هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس بمناسبت هفته بسیج برگزار شد. این نشست با حضور سرگرد قنبری فرمانده بسیج ادارات و کارگری شهرستان بندرعباس ، مسلم عاشوری رئیس هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس ، حجت صادقی مسئول کمیته فرهنگی هئیت کونگ فو استان […]

نشست هم اندیشی فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارگری سپاه ناحیه بندرعباس با هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس بمناسبت هفته بسیج برگزار شد.

این نشست با حضور سرگرد قنبری فرمانده بسیج ادارات و کارگری شهرستان بندرعباس ، مسلم عاشوری رئیس هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس ، حجت صادقی مسئول کمیته فرهنگی هئیت کونگ فو استان هرمزگان ، منصور عربی عضو هیئت رئیسه هئیت کونگ فو شهرستان بندرعباس و اسماعیل رحیمی مدیر روابط عمومی حوزه ادارات ،کارگری در محل دفتر حوزه بسیج ادارات و کارگری بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.

نشست مذکور برای هم فکری جهت انجام فعالیت های مشترک تشکیل شد.

سرگرد قنبری فرمانده بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان بندرعباس در این جلسه با تبریک هفته بسیج به کلیه بسیجیان غیور ایران اسلامی و بسیجیان شهرستان بندرعباس ضمن تقدیر فراوان از هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس که با فعالیت های مستمر خود، در زمینه های مختلف ورزشی و فرهنگی تلاش می کنند افزود: مجموعه بسیج ادارات و کارگری آمادگی کامل دارد تا با هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس در انجام برنامه های مختلف ورزشی، فرهنگی و اجتماعی همکاری داشته باشد و در سال ۱۴۰۰ مطمئنا برنامه های مشترک و تاثیر گذاری را با همکاری هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس برگزار خواهد کرد

 

این نشست با حضور سرگرد قنبری فرمانده بسیج ادارات و کارگری شهرستان بندرعباس ، مسلم عاشوری رئیس هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس ، حجت صادقی مسئول کمیته فرهنگی هئیت کونگ فو استان هرمزگان ، منصور عربی عضو هیئت رئیسه هئیت کونگ فو شهرستان بندرعباس و اسماعیل رحیمی مدیر روابط عمومی حوزه ادارات ،کارگری در محل دفتر حوزه بسیج ادارات و کارگری بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.

 

نشست مذکور برای هم فکری جهت انجام فعالیت های مشترک تشکیل شد.

 

سرگرد قنبری فرمانده بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان بندرعباس در این جلسه با تبریک هفته بسیج به کلیه بسیجیان غیور ایران اسلامی و بسیجیان شهرستان بندرعباس ضمن تقدیر فراوان از هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس که با فعالیت های مستمر خود، در زمینه های مختلف ورزشی و فرهنگی تلاش می کنند افزود: مجموعه بسیج ادارات و کارگری  آمادگی کامل دارد تا با هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس در انجام برنامه های مختلف ورزشی،  فرهنگی و اجتماعی همکاری داشته باشد و در سال ۱۴۰۰ مطمئنا برنامه های مشترک و تاثیر گذاری را با همکاری هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس برگزار خواهد کرد.

 

بابک پارسا ///