نصب و راه اندازی ایستگاه ثابت سنجش ذرات محیطی در مرکزسنجش آلودگی هوا در بندرعباس

  به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون در راستای رسیدن به اهداف عالی سازمان و به منظور رصد وضعیت کیفیت هوای شهر بندرعباس ، یک دستگاه ایستگاه ثابت سنجش ذرات محیطی مدل METONEبا حمایت های ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و اعتبارات ملی در محل مرکز سنجش آلودگی هوا متعلق به محیط زیست استان در […]

 

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

در راستای رسیدن به اهداف عالی سازمان و به منظور رصد وضعیت کیفیت هوای شهر بندرعباس ، یک دستگاه ایستگاه ثابت سنجش ذرات محیطی مدل METONEبا حمایت های ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و اعتبارات ملی در محل مرکز سنجش آلودگی هوا متعلق به محیط زیست استان در شهر بندرعباس نصب و راه اندازی گردید .

ایستگاه ثابت سنجش کیفیت هوای مذکور قادر به سنجش ذرات کمتر از ۲٫۵ میکرون بوده و به سامانه پایش کیفی هوای کشور به آدرس   http://aqms.doe.ir متصل می باشد.