” نقد خاطره شفاهی ” در حوزه هنری هرمزگان

کارگاه نقد خاطره شفاهی به همت واحد آموزش و پژوهش و با همکاری دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری و حضور نویسندگان ومحققان در حوزه هنری هرمزگان برگزارشد . به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، مجید ذاکری مسئول واحد آموزش وپژوهش حوزه هنری استان هدف از برگزاری این برنامه را اظهارنظر کارشناسان پیرامون آثار و […]

کارگاه نقد خاطره شفاهی به همت واحد آموزش و پژوهش و با همکاری دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری و حضور نویسندگان ومحققان در حوزه هنری هرمزگان برگزارشد .

نن

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون  ، مجید ذاکری مسئول واحد آموزش وپژوهش حوزه هنری استان هدف از برگزاری این برنامه را اظهارنظر کارشناسان پیرامون آثار و مجموعه های تولیدی با مضمون دفاع مقدس در حوزه هنری هرمزگان عنوان کرد و افزود : در این کارگاه به مهم ترین عنصر در نقد ، یعنی تفسیر و شیوه بررسی آثار و همچنین نتایج حاصل از نقد سازنده در قالب آثار شفاهی پرداخته شد .
مجید ذاکری ضمن تاکید به برگزاری کارگاه های آموزشی و بالا بردن سطح علمی ودانش نویسندگی محققان استان افزود: در این کارگاه تلاش شد تا ضمن بررسی محتوایی آثار نویسندگان دفترفرهنگ و مطالعات پایداری به ارکان نقدسازنده و تفاوت های آثار تاریخ شفاهی نیز اشاره گردد.