نمایش آرامش

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مانور نمایش آرامش توسط نیروهای مرزبانی استان هرمزگان در آبهای خلیج فارس به منظور وحدت بین ملتها و دولتهای منطقه برگزار خواهد شد . پیام نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه چیزی جزء صلح و آرامش در منطقه نیست ، اما افسوس که برخی اسیر جنگ افروزی های […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مانور نمایش آرامش توسط نیروهای مرزبانی استان هرمزگان در آبهای خلیج فارس به منظور وحدت بین ملتها و دولتهای منطقه برگزار خواهد شد .

پیام نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه چیزی جزء صلح و آرامش در منطقه نیست ، اما افسوس که برخی اسیر جنگ افروزی های آمریکا شدند .

مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، در استان هرمزگان با برگزاری این نمایش آرامش پیام صلح نظام مقدس اسلامی ایران را به همگان خواهند رساند

“بابک پارسا”