نمودار بیمارانی که قبل و بعد از تزریق واکسن فوت کرده اند

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در گزارشی تجمیعی و تحلیلی میزات بستری و فوتی کرونا بعد از تزریق واکسن را ارائه داد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از باشگاه خبرنگاران: سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در گزارشی تجمیعی و تحلیلی میزات بستری و فوتی کرونا بعد از […]

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در گزارشی تجمیعی و تحلیلی میزات بستری و فوتی کرونا بعد از تزریق واکسن را ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون و به نقل از باشگاه خبرنگاران: سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در گزارشی تجمیعی و تحلیلی میزات بستری و فوتی کرونا بعد از تزریق واکسن را ارائه داد.

download 1

علی شریفی زارچی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در گزارشی تجمیعی و تحلیلی میزات بستری و فوتی کرونا بعد از تزریق واکسن را به وزیر بهداشت ارائه داد.

در این گزارش سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات میزان بستری و فوتی کرونا پس از تزریق دوز اول، میزان بستری و فوتی کرونا بلافاصله پس از تزریق دوز دوم، بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا ۲ هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن اعلام شده است.

Coronavirus vaccineاز ۲٫۷۴۹٫۳۵۶ نفر جمعیت، ۱۶۷۸۴ نفر دو هفته بعد از دریافت دز دوم واکسن ناشی از کرونا بستری شده اند و نسبت افراد بستری شده با تزریق دو دوز واکسن به کل افراد واکسینه شده ۰.۰۰۶۱ بوده و از هر یک میلیون نفر واکسینه شده ۶۱۰۴ نفر بستری شده اند؛ در واقع از هر صد نفر واکسینه شده کامل ۰.۶ نفر (کمتر از یک نفر) بستری شده است.

در شاخص مرگ ناشی کرونا بعد از دو هفته بعد از دریافت دوز دوم واکسن ۲۰۷۲ نفر فوت کرده اند که تست ۱۱۸۳ نفر مثبت، تست ۵۴۲ نفر منفی و ۳۴۷ نفر نامشخص است و از هر یک میلیون نفر ۷۵۳ نفر فوت شده اند؛ در واقع از هر صد نفر حدود ۰.۷ نفر (کمتر از یک نفر) با دریافت ۲ دوز واکسن فوت کرده است.

متن گزارش به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

از آنجا که تجمیع و تحلیل اطلاعات ابتلا و واکسیناسیون کرونا از جمله وظایف این مرکز بوده است توجه جنابعالی را به تحلیل انجام شده ذیل جلب می نماید.

تاکنون ۹۱۲۱۰ نفر از افرادی که نوبت اول واکسن کووید۱۹ دریافت کرده اند با علائم مشکوک به کرونا به بیمارستان مراجعه کرده اند که از این بین ۱۵۳۲۴ نفر بستری موقت و ۷۵۸۸۶ نفر بستری عادی شده اند.

نمودار ذیل، توزیع سن بستری شدگان پس از دریافت نوبت اول واکسیناسیون را نشان می دهد.

نمودارهایی که تاثیر واکسیناسیون را نشان می‌دهند

همچنین نمودار ذیل، فاصله ی زمانی بین دریافت واکسن نوبت اول و شروع بستری عادی را نشان می دهد. توجه فرمایید این نمودار شامل مواردی که نوبت دوم واکسن را هم دریافت کرده اند، است و لذا فاصله زمانی ذکر شده، صرفا مدت زمان بین تزریق نوبت اول و بستری شدن بر اساس روز است.

نمودارهایی که تاثیر واکسیناسیون را نشان می‌دهند

متاسفانه از بین بستری شدگان، ۸۵۵۲ نفر فوت شده اند که از بین آنها نتیجه تست کرونای ۵۰۹۸ نفر مثبت و ۲۱۵۶ نفر منفی بوده است و در مورد ۱۲۹۸ نفر باقیمانده تست انجام نشده با نتیجه آن ثبت نشده است دو نمودار ذیل، توزیع سن و فاصله ی زمانی بین تزریق واکسن نوبت اول و بستری منجر به فوت این افراد را نشان می دهد. مجددا تاکید می شود نمودارهای ذیل شامل افرادی که نوبت دوم واکسن را هم دریافت و فوت شده اند، می شود.

نمودارهایی که تاثیر واکسیناسیون را نشان می‌دهند

اگر نتایج فوق را محدود به افرادی کنیم که نوبت دوم واکسن را دریافت نموده اند، از بین ایشان تاکنون ۲۳۳۸۰ نفر با علائم مشکوک به کرونا به بیمارستان مراجعه کرده اند که از بین ایشان ۳۰۵۶ نفر بستری موقت و ۲۰۳۲۴ نفر بستری عادی شده اند. نمودار ذیل، توزیع سن افرادی که پس از دریافت واکسن نوبت دوم بستری شده اند را نمایش می دهد.

نمودارهایی که تاثیر واکسیناسیون را نشان می‌دهند

لازم به ذکر است تاریخ شروع بستری ۱۶۷۸۴ نفر حداقل دو هفته پس از دریافت نوبت دوم واکسن (Breakthrough Hospitalizations ) بوده است. با در نظر گرفتن جمعیت ۲۷۴۹۳۵۶ نفری که تا زمان انجام تحلیل، حداقل دو هفته از دریافت نوبت دوم آنها گذشته است، نرخ تشدید علائم و بستری افراد کامل اواکسینه شده، ۶۱۰۴ نفر در هر یک میلیون نفر بوده است. این شاخص نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی برخی کشورها به مراتب بالاتر به نظر می رسد. در نمودار ذیل فاصله زمانی بین دریافت واکسن نوبت دوم و تاریخ شروع بستری نمایش داده شده است، ضمن آن که موارد Breakthrough Hospitalization با رنگ قرمز مشخص شده اند.

نمودارهایی که تاثیر واکسیناسیون را نشان می‌دهند

از بین دریافت کنندگان نوبت دوم واکسن که بستری شده اند، متاسفانه ۲۴۹۰ نفر فوت شده اند که از بین آنها نتیجه تست کرونای ۱۴۱۱ نفر مثبت، ۶۸۲ نفر منفی و ۳۹۷ نفر نامشخص یا ثبت نشده است. نمودار ذیل، توزیع سن این افراد را نمایش می دهد.

نمودارهایی که تاثیر واکسیناسیون را نشان می‌دهند

بسیار حائز اهمیت است که ۲۰۷۲ نفر از افرادی که تاریخ شروع بستری آنها حداقل دو هفته پس از دریافت نوبت دوم واکسن بوده است، فوت شده اند. این در حالی است که بر طبق مطالعات بین المللی ادعا می شود احتمال تشدید بیماری و مرگ افراد دو هفته پس از دریافت نوبت دوم واکسن (Breakthrough Deaths) بسیار ناچیز است. از میان فوت شدگان فوق، نتیجه تست ۱۱۸۳ نفر مثبت، ۵۴۲ نفر منفی و ۳۴۷ نفر نامشخص بوده است. با در نظر گرفتن احتمال خطای منفی کاذب تست کرونا و وجود افرادی که به هر علت خارج از بیمارستان فوت کرده اند، آمار افرادی که دو هفته پس از دریافت نوبت دوم واکسن مبتلا شده و سپس با تشدید علائم فوت شده اند حتما بیش از این خواهد بود. در نمودار ذیل فاصله ی زمانی بین دریافت واکسن نوبت دوم و تاریخ شروع بستری منجر به فوت نمایش داده شده است، ضمن آنکه موارد Breakthrough Death با رنگ قرمز مشخص شده اند.

نمودارهایی که تاثیر واکسیناسیون را نشان می‌دهند

با در نظر گرفتن جمعیت ۲۷۴۹۳۵۶ نفری که تا آن زمان حداقل دو هفته از دریافت نوبت دوم آنها گذشته است، نرخ فوت افرادی که بیش از دو هفته از نوبت دوم واکسن آنها گذشته است ۷۵۳ نفر در هر یک میلیون نفر بوده است. شاخص Breakthrough Deaths اعلام شده در برخی کشورها کمتر از ۱۰ نفر در هر یک میلیون نفر جمعیت است.

گرچه تحلیل های لازم به تفکیک برند واکسن قابل انجام و ارائه است اما باید به این نکات ضروری ذیل توجه داشت:

۱- به دلیل ورود یا تولید برندهای مختلف واکسن در مقاطع زمانی متفاوت، گروه های سنی، شغلی یا بیماری زمینه ای متفاوتی از هر برند واکسینه شده اند.

۲- متوسط مدت زمان سپری شده از تزریق نوبت های مختلف هر برند بسیار متفاوت است.

۳- خیز پنجم با موج مبتلایان کرونای دلتا در مقطع زمانی اتفاق افتاد که از نوبت اول یا دوم بعضی برندها چند هفته می گذرد در حالی که بعضی برندهای دیگر همچنان در حال تزریق هستند.

thumbs b c 3efb1b576058963acc241a3c07654ad6

علاوه بر موارد فوق باید توجه داشت که شاخص های بالا در طول زمان در کشور ما و سایر کشورها در حال تغییر و تحول هستند. مثلا تقدم و تاخر ورود ویروس دلتا به کشورها و میزان کارایی هر نوع واکسن در برابر آن می تواند بر نتایج اثرگذار باشد. لذا باید تحلیل های تفکیکی بر اساس نوع برند و مقایسه عملکرد برندهای مختلف و همچنین مقایسه شاخص های کشور با سایر کشورها را با حساسیت و توجه بسیار بالایی انجام داد تا دقت و اعتبار نتایج به لحاظ روش علمی و اصول اپیدمیولوژی و آمار مخدوش نگردد.

با عنایت به مراتب فوق درخواست می شود دستور فرمایند موضوع با قید فوریت در مراجع ذیربط از جمله کمیته علمی کشوری کرونا مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. اطلاع رسانی مناسب به عموم مردم از جدی بودن احتمال بستری و فوت پس از دریافت واکسن می تواند از کاهش سطح مراقبت های بهداشتی پس از دریافت واکسن جلوگیری کند. همچنین، پیشنهاد می شود نتایج تحلیل در دستور کار ستاد ملی کرونا قرار گیرد تا در سیاست گذاری و تصمیم گیری های ذیربط از جمله منابع تامین واکسن، تعیین سطح مراقبت های بهداشتی پس از افزایش درصد واکسیناسیون و سایر موارد ذی ربط مورد توجه قرار گیرد.

این مرکز آمادگی دارد تحلیل های تکمیلی را بر اساس درخواست کمیته علمی، دانشگاه های علوم پزشکی و محققان سراسر کشور ارائه دهد. همچنین به دلیل اهمیت موضوع، این مرکز آماده است در صورت موافقت ستاد ملی کرونا، کل داده های بستری، واکسیناسیون و مرگ ناشی از کرونا را به صورت بی هویت شده در اختیار مراجع علمی و پژوهشی سراسر کشور قرار دهد.

دکتر علی شریفی زارچی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات