هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس صورت گرفت: موافقت شورای شهر بندرعباس با خرید پسآب فاضلاب شهری بندرعباس به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، درهشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس نامه شهرداری در خصوص تفاهمنامه تخصیص پسآب تصفیه خانه […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ؛ در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس صورت گرفت:

موافقت شورای شهر بندرعباس با خرید پسآب فاضلاب شهری بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، درهشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس نامه شهرداری در خصوص تفاهمنامه تخصیص پسآب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس بین شهرداری، استانداری و شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت ژرف کار با موضوعیت خرید پسآب مطرح شد و هریک از اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در این رابطه پرداختند.

جعفر بهاری میمندی قائم مقام شهردار بندرعباس در این جلسه اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر مدت زیادی است که پیگیر تصفیه پسآب فاضلاب از خروجی تصفیه خانه فاضلاب هستند و از سال ۸۶ به جد این موضوع را دنبال کرده ایم تا بتوانیم با استفاده از این پسآب شاهد توسعه فضای سبز شهر بندرعباس باشیم، چرا که شهرداری در قبال حفظ و توسعه فضای سبز مسئولیت دارد.

بهاری افزود: مجموعه شهرداری می تواند با استفاده صحیح و به جا از این فرصت آب مورد نیاز برای توسعه فضای سبز شهربندرعباس را تامین کند.

اسلام باوقار عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در این جلسه برای ایجاد آرامش در جامعه بر تسریع در اجرای طرح آبیاری فضای سبز و بوستان‌های شهر بندرعباس با استفاده از پسآب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس تاکید کرد.

باوقار گفت : ورود فاضلاب به دریا یکی از دغدغه های اصلی است که با بهره گیری از ظرفیت پسآب فاضلاب می توان از ورود این پسآب به دریا و آلودگی های زیست محیطی جلوگیری کرد و هم اینکه شاهد حفظ و توسعه فضای سبز به عنوان یک خواست عمومی شهروندان باشیم.

مجید عسکری زاده در این جلسه گفت: برای اینکه شاهد توسعه و پویایی فضای سبز شهر بندرعباس باشیم استفاده از پسآب فاضلاب برای آبیاری درختان و بوستان های سطح شهر یک اقدام پسندیده است.

رضا حیدری زاده رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس گفت: یکی از اولویت های این سازمان تقویت فضای سبز ورودی های شهر بندرعباس است و استفاده از پسآب برای آبیاری فضای سبز با جدیت تمام دنبال می شود و ما به دنبال کاهش استفاده از آب شرب شهری برای آبیاری فضای سبز هستیم.

گفتنی است، در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص تفاهمنامه تخصیص پسآب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس بین شهرداری، استانداری و شرکت آب و فاضلاب استان و شرکت ژرف کار با موضوعیت خرید پسآب این دستور کار مصوب شد.