هفتمین کمیته ارزیابی در اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان برگزار شد

در این کمیته هفت طرح شیلاتی استان هرمزگان موردبررسی قرارگرفت به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون هفتمین   کمیته ارزیابی به ریاست حبیب مسیحی   مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان و با حضور  معاون شیلات هرمزگان  ،  واعضای آن  کمیته در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد . در این کمیته  هفت  طرح شیلاتی (پرورش میگو ) از شهر ستا نهای […]

در این کمیته هفت طرح شیلاتی استان هرمزگان موردبررسی قرارگرفت

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون

kjhg

هفتمین   کمیته ارزیابی به ریاست حبیب مسیحی   مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان و با حضور  معاون شیلات هرمزگان  ،  واعضای آن  کمیته در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد .

در این کمیته  هفت  طرح شیلاتی (پرورش میگو ) از شهر ستا نهای سیریک ، بندرلنگه ، بندرجاسک ویک طرح از جلابی  بندرعباس  مورد بررسی قرار گرفت . در این بررسی نواقص طرح ها مطرح شد . که نواقص از سوی این اداره کل به مجری طرح ها   ابلاغ و آنها  مکلف به رفع آن می باشد.