هفته ی محیط زیست

هفته ی محیط زیست و صحبتهای مدیرکل اداره حفاظت از محیط زیست استان هرمزگان و مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس     برای دیدن این ویدئو     اینجا کلیک کنید

هفته ی محیط زیست و صحبتهای مدیرکل اداره حفاظت از محیط زیست استان هرمزگان و مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 

 

برای دیدن این ویدئو

 

 

اینجا کلیک کنید