همایش بانوان کونگ فو کار شهرستان بندرعباس با مربیگری سرکارخانم سهیلا صبوری به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار شد

همایش بانوان کونگ فو کار شهرستان بندرعباس با مربیگری سرکارخانم سهیلا صبوری به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار شد مسلم عاشوری رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان بندرعباس در این زمینه گفت: بانوان کونگ فو کار شهرستان بندرعباس با ارادتی که نسبت به سردار دلها حاج قاسم سلیمانی […]

همایش بانوان کونگ فو کار شهرستان بندرعباس با مربیگری سرکارخانم سهیلا صبوری به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار شد
مسلم عاشوری رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان بندرعباس در این زمینه گفت: بانوان کونگ فو کار شهرستان بندرعباس با ارادتی که نسبت به سردار دلها حاج قاسم سلیمانی دارند بمناسبت اولین سالگرد شهادت این بزرگمرد جهان اسلام همایش همدلی و وحدت را برگزار کردند.
رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان بندرعباس بیان داشت: کونگ فو کاران شهرستان بندرعباس در بخش آقایان و بانوان خود را برای برنامه های پیش رو بمناسبت گرامیداشت اولین سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی آماده کرده اند