همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و سازمان یونیسف

در جلسه ای که به میزبانی ریاست دانشگاه علوم پزشکی با مشاورین و نمایندگان سازمان یونیسف در ایران به سرپرستی دکتر رابین نانسی برگزار شد با توجه به موفقیت ایران در کنترل پشه مهاجم آئدس، یکپارچگی نظام سلامت، برنامه های مراقبت کودکان و مادران و برنامه های بهبود تغذیه، توسط مشاورین سازمان یونیسف در ایران، […]

در جلسه ای که به میزبانی ریاست دانشگاه علوم پزشکی با مشاورین و نمایندگان سازمان یونیسف در ایران به سرپرستی دکتر رابین نانسی برگزار شد با توجه به موفقیت ایران در کنترل پشه مهاجم آئدس، یکپارچگی نظام سلامت، برنامه های مراقبت کودکان و مادران و برنامه های بهبود تغذیه، توسط مشاورین سازمان یونیسف در ایران، در راستای به اشتراک گذاری دانش و تجارب ارزنده نظام بهداشت جمهوری اسلامی ایران در حوزه های گوناگون بهداشت با سایر کشورها، بالاخص فعالیت های  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تهیه مستندی از چگونگی پیشبرد برنامه های ارتقاء دهنده نظام سلامت در ایران با نگاهی ویژه به استان هرمزگان پیشنهاد گردید که مورد موافقت رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قرار گرفت.
در این جلسه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن معرفی استان هرمزگان و مهمترین فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از وضعیت مراکز خدمات جامع سلامت، خانه بهداشت، پایگاه مراقبت مرزی، پایگاه سلامت و مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در استان هرمزگان به ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار و پراکندگی جغرافیایی بالا گزارشی ارائه کرد.
دکتر عبدالجبار ذاکری در ادامه از وضعیت شاخص های برنامه سلامت نوزادان و کودکان، واکسیناسیون کودکان، مراقبت از زنان باردار و اقدامات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مبارزه و کنترل پشه آئدس گزارش داد.
دکتر غلامعلی جاودان رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم با مروری به سوابق حمایت های یونیسف در سال های گذشته؛ چالش های موجود در خصوص برنامه های واکسیناسیون و کنترل آئدس مهاجم، چالش های برنامه های مراقبت کودکان و مادران، بهبود تغذیه، دهان و دندان را بیان کرد.
دکتر غلامعلی جاودان در ادامه با اعلام آمادگی هرگونه همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با سازمان های بین المللی در زمینه سلامت و آموزش پزشکی، طرح پیشنهادی خود را در خصوص تامین و نصب پنل خورشیدی بر روی سقف کلیه مراکز واکسیناسیون جهت تامین برق سیستم های سرمایشی مورد نیاز نظیر کولرها و یخچال های نگهداری و حمل واکسن ها با توجه به پتانسیل بی بدیل آب و هوایی و اقلیم استان هرمزگان و در راستای مدیریت سبز مصرف انرژی معرفی کرد.

این پیشنهاد از سوی مشاورین و نمایندگان یونیسف مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد با همکاری تولید کنندگان داخلی و استفاده از ظرفیت های یونیسف این طرح در مراکز بهداشتی استان اجرایی شود.
دکتر رابین ناندی نماینده و مدیر اجرایی یونیسف در ایران،  با تشکر از استقبال و ایجاد زمینه فرصت برای بازدید از امکانات، ظرفیت ها و موفقیت های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تحقق و ارتقای برنامه های بهداشتی مختلف و معرفی تیم همراه خود، به تشریح اهداف، زمینه های همکاری مشترک کوتاه مدت و بلندمدت یونیسف با بخش بهداشت و درمان ایران و تبادل اطلاعات و به اشتراک گذاری دستاوردهای کشورهای مختلف در پیشبرد برنامه های بهداشتی پرداخت.
دکتر ناندی با معرفی عملکرد و دستاوردهای کشورهای مختلف از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، ایران را در مقام مقایسه، کشوری پیشتاز و موفق در پیشبرد برنامه های ارتقاء دهنده سلامت بر شمارد و نظام بهداشتی ایران را به عنوان یک سیستم خلاق و پیش رو دانست.
وی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان نمونه ای بی بدیل در نظام بهداشت کشور را لایق تجلیل دانست و ابراز تمایل کرد در صورت امکان کشورهای امروEMRO در خصوص نظام سلامت PHC آموزش ببینند.
وی همچنین مداخلات موفق و به موقع حشره شناسی و کنترل ناقلین را عامل مهمی در کنترل چرخه انتقال بیماری در هرمزگان دانست و استمرار این خدمات و حمایت از خدمات انجام شده را مورد تاکید قرار داد.
دکتر جاودان رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ادامه این نشست نیز با تاکید بر این که بدون شک دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بدون همکاری دولت مردمی جمهوری اسلامی ایران و مسئولین استانی حاصل نمی شد، از ریاست جمهوری، استاندار هرمزگان و سایر مقامات محلی در دستیابی به اهداف و موفقیت های این دانشگاه قدردانی کرد.
شایان  ذکر است مشاورین و نمایندگان سازمان یونیسف در ایران به سرپرستی دکتر رابین نانسی به منظور بررسی چگونگی ارائه خدمات بهداشتی در سیستم شبکه بهداشت استان هرمزگان و همچنین ارزیابی برنامه ها و اقدامات مبارزه با پشه آئدس در استان از مراکز خدمات جامع سلامت، خانه و پایگاه های سلامت و مراقب مرزی هرمزگان بازدید نمودند.