هویت دار کردن دام سبک و سنگین از قاچاق آن جلوگیری می کند

مدیر امور دام جهادکشاوزی هرمزگان با بیان اینکه هویت دار کردن و پلاک کوبی دام از جمله اقداماتی است که جهت جلوگیری از قاچاق در استان در حال انجام است، ابراز داشت: گواهی حمل و نقل دام نیز جهت جلوگیری از قاچاق توسط سازمان دامپزشکی صادر می شود. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، […]

مدیر امور دام جهادکشاوزی هرمزگان با بیان اینکه هویت دار کردن و پلاک کوبی دام از جمله اقداماتی است که جهت جلوگیری از قاچاق در استان در حال انجام است، ابراز داشت: گواهی حمل و نقل دام نیز جهت جلوگیری از قاچاق توسط سازمان دامپزشکی صادر می شود.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، اصلاحی اظهار کرد: این سازمان براساس دستوالعمل هویت گذاری دام و همچنین دستورالعمل حمل و نقل و نگهداری و مبارزه با قاچاق دام موظف به هویت دار کردن و پلاک کوبی دام سنگین و سبک در سطح استان می باشد.

وی افزود: در این راستا از ابتدای سال ۹۷ از مجموعه ۴۲ هزار راس دام شیری سنگین ۳۶ هزار راس و از جمعیت ۲۱ هزارنفر شتر ۱۹ هزار نفر شتر پلاک کوبی شده است.

مدیر امور دام جهادکشاوزی هرمزگان ادامه داد: طبق ابلاغیه دستورالعمل هویت گذاری دام سبک در سال ۹۸ نیز از مجموع یک میلیون و ۳۰۰هزار راس دام سبک ۶۴ هزار و ۵۰۰ پلاک کوبی شده و مابقی نیز در دستور کارمی باشد.

اصلاحی خاطرنشان کرد: هر گونه توزیع نهاده براساس هویت گذاری دام انجام می شود.

مدیر امور دام جهادکشاوزی هرمزگان با بیان اینکه هویت دار کردن و پلاک کوبی دام از جمله اقداماتی است که جهت جلوگیری از قاچاق در استان در حال انجام است، ابراز داشت: گواهی حمل و نقل دام نیز جهت جلوگیری از قاچاق توسط سازمان دامپزشکی صادر می شود.

اصلاحی در پایان خاطرنشان ساخت: براساس دستورالعمل ابلاغی نیز ورود هر گونه دام زنده سبک به استانهای مرزی جهت جلوگیری از قاچاق دام زنده ممنوع شده است.