ورود به تالاب بین المللی شیدوَر ( مارو) برای همه گردشگران ممنوع شد

ورود به جزیره شیدور منوط به کسب مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست ودریابانی استان هرمزگان می باشد به دنبال اعتراض اداره محیط زیست استان هرمزگان با گسترش حجم این سفرها به محل زیست گونۀ در انقراض لاکپشت پوزهعقابی که حیات و روند تخمگذاری آن را به خطر انداخته و همچنین تقارن افزایش این […]

ورود به جزیره شیدور منوط به کسب مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست ودریابانی استان هرمزگان می باشد