ورود موقت ۲ دستگاه دامپتراک

طی پیگیریهای به عمل آمده از سوی ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان دو دستگاه دامپتراک ذکر شده تحت رویه ورود موقت به گمرک اظهار شده که در حال حاضر در جریان تشریفات گمرکی می باشد . روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان با اشاره به اینکه ورود موقت ، رویه گمرکی است که بر […]

طی پیگیریهای به عمل آمده از سوی ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان دو دستگاه دامپتراک ذکر شده تحت رویه ورود موقت به گمرک اظهار شده که در حال حاضر در جریان تشریفات گمرکی می باشد .

روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان با اشاره به اینکه ورود موقت ، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می توانند تحت شرایط و اخذ مجوزهای قانونی به طور موقت وارد شوند تاکید کرد : دو دستگاه دامپتراک هم اکنون در گمرک شهید رجایی در حال انجام تشریفات گمرکی می باشند و هنوز از گمرک خارج نشده است . ضمن اینکه پس از اتمام مهلت اولیه ورود موقت، از کشور خارج و سند ورود موقت آن در گمرک تسویه می گردد