ویژه برنامه مهارت پرسشگری برای کودکان با نیازهای ویژه

مربی مرکزفراگیر بندرعباس در چهارمین روز از هفته پژوهش با حضور در مجتمع استثنایی امید بندرعباس ویژه برنامه مهارت پرسشگری را برگزارکرد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، درچهارمین روز از هفته پژوهش، مربی مرکز فراگیر بندرعباس با حضور در مجتمع استثنایی امید بندرعباس ویژه برنامه مهارت پرسشگری را برگزار کرد. آسیه غلام حضرت […]

مربی مرکزفراگیر بندرعباس در چهارمین روز از هفته پژوهش با حضور در مجتمع استثنایی امید بندرعباس ویژه برنامه مهارت پرسشگری را برگزارکرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، درچهارمین روز از هفته پژوهش، مربی مرکز فراگیر بندرعباس با حضور در مجتمع استثنایی امید بندرعباس ویژه برنامه مهارت پرسشگری را برگزار کرد.

آسیه غلام حضرت حضرت حجت مربی مرکز فراگیر بندرعباس گفت: این برنامه با هدف آشنا نمودن کودکان استثنایی با سوالات پژوهشی در قالب برنامه‌ی « من، بازی وتمرین زندگی» برای بیست نفر از دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه برگزارشد.

وی افزود: از آنجایی‎‌که مهارت پرسشگری یکی از مهارت‌های پایه و بنیادین فعالیت پژوهشی محسوب می شود؛   در ویژه برنامه «من، بازی و تمرین زندگی » کودکان دارای نیازهای ویژه با اجرای بازی و نمایش با کلمات پرسشی و هم چنین نحوه صحیح پرسش در تحقیق آشنا شدند.

غلام حضرت حجت همچنین از حضور در مدرسه فروغ دانش وآموزش فعالیت تحقیق وپژوهش با هنر ملیله کاغذی خبرداد.

859370

859369

859368