پاکسازی توسط باشگاه کوهنوردی و صعود های ورزشی همسنگار بندرعباس در کوه گنو

باشگاه کوهنوردی و صعود های ورزشی همسنگار بندرعباس به مناسبت ماه پر خیر برکت رمضان و بهپاس نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست، صبح جمعه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ توسط تعدادی از کوهنوردان باشگاه و خانواده های ایشان اقدام به پاکسازی قسمتی از کوه گنو نمودند وی افزود: مهمترین هدف از اقدام پاک سازی قسمتی […]

باشگاه کوهنوردی و صعود های ورزشی همسنگار بندرعباس به مناسبت ماه پر خیر برکت رمضان و بهپاس نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست، صبح جمعه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ توسط تعدادی از کوهنوردان باشگاه و خانواده های ایشان اقدام به پاکسازی قسمتی از کوه گنو نمودند
وی افزود: مهمترین هدف از اقدام پاک سازی قسمتی از کوه گنو توسط همنوردان و خانواده های ایشان ایجاد فرهنگ مراقبت از محیط زیست و نریختن زباله در کوهستانها و دیگر منابع طبیعی می باشد امیداست فرهنگ گردشگری در کشور به سطحی برسد که دیگر هیچ زباله ای در طبیعت رها نشود و همه مردم از دیدن طبیعت زیبا و عاری از زباله بهرمند شوند.