پاکسازی ساحل بندرعباس در روز زمین پاک

پاکسازی ساحل بندرعباس در روز زمین پاک توسط اداره کل حفاظت از محیط زیست ، شهرداری بندرعباس و انجیوهای محیط زیستی   برای دیدن ویدئو    اینجـــا کلیـــک  کنیـــد     بابک پارسا ///

پاکسازی ساحل بندرعباس در روز زمین پاک توسط اداره کل حفاظت از محیط زیست ، شهرداری بندرعباس و انجیوهای محیط زیستی

 

برای دیدن ویدئو 

 

اینجـــا کلیـــک  کنیـــد

 

 

بابک پارسا ///