پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در بخش گردشگری شهرستان بستک

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بستک خبر داد بالغ بر یک میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در حوزه گردشگری پرداخت شده است . وی همچین بر توسعه همه جانیه زیر ساخته ها گردشگری شهرستان تاکید کرد .وی خاطر نشان جذب کامل تسهیلات ارزان […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بستک خبر داد بالغ بر یک میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در حوزه گردشگری پرداخت شده است . وی همچین بر توسعه همه جانیه زیر ساخته ها گردشگری شهرستان تاکید کرد .وی خاطر نشان جذب کامل تسهیلات ارزان قیمت برای سرمایه گذاران در حوزه گردشگری وکمک به بخش خصوصی اشاره نمود . وگفت هدفگذار جذب تسهیلا ت برای ارتقای ظرفیت های انجام خواهد شد. وی با تاکید براینکه حمایت اداره کل میراث فرهنگی استان از این تسهیلات در بخش گردشگری در راستای برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی دولت و ایجاد اشتغال ورونق صنعت گردشگری وجذب گردشگر وتوریست پرداخت شده است.

“بابک پارسا”