پرهیز سطحی نگری نسبت به فریضه امربه معروف و نهی از منکر

حاج حسین افسری، دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر رودان در خصوص ضرورت پرهیز سطحی نگری نسبت به فریضه امربه معروف و نهی از منکر گفت:در اهمیت امربه معروف و نهی از منکر همین بس که سید الشهدا علیه السلام فلسفه قیام خود را امربه معروف و نهی از منکر اعلام می‌کند، اما […]

حاج حسین افسری، دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر رودان در خصوص ضرورت پرهیز سطحی نگری نسبت به فریضه امربه معروف و نهی از منکر گفت:در اهمیت امربه معروف و نهی از منکر همین بس که سید الشهدا علیه السلام فلسفه قیام خود را امربه معروف و نهی از منکر اعلام می‌کند، اما هدف عمده و اساسی در امربه معروف و نهی از منکر محقق شدن معروف و زدوده شدن منکر از جامعه است.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر رودان افزود:برای رسیدن به این هدف  باید به دنبال بهترین و موثر‌ترین راه کار‌ها و شیوه‌های عملی باشیم و از سطحی نگیری درمسئله امربه معروف و نهی از منکر پرهیز کنیم، زیرا سطحی نگری ما را از تحقق اهداف دور می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سطحی نگری این است که افرادی به این مهم بپردازند که خود هیچ اطلاع و آگاهی از اوامر و نواهی نداشته باشند. طبیعتاَ چنین افرادی با شیوه‌های امربه معروف و نهی از منکر بیگانه هستند.

افسری اظهار کرد:اگر با سطحی نگری و بکار گیری ابزار و روش‌های نادرست امربه معروف و نهی از منکر بکنیم به موضوع ضد خودش تبدیل می‌شود و جنبه آموزندگی خود به ضدخود تبدیل می‌کند.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر رودان گفت:در برخی از موارد بجای آنکه مورد استقبال جامعه هدف قرار بگیرد باعث تنفر می‌شود، لذا بحث بصیرت در آموزه‌های دینی به ویژه در امربه معروف و نهی از منکربسیار ضرورت دارد ، لازم است برای پرهیز از سطحی نگری و آثار مخرب آن این فریضه بزرگ الهی را اولا به اهلش واگذار کرد ،یعنی آگاهان آوامر و نواهی ثانیاً از روش‌های صحیح و قابل تاثیر استفاده کرد و مراتب آن را نیز رعایت کرد.

افسری ادامه داد: این مراتب عبارت اند از اظهار انزجار درونی، تذکر لسانی، اقدام عملی طبق قانون جلوگیری بکند از هرج و مرج و انچه را امربه معروف و نهی از منکر در صدر همه اهداف قرار داده احتمال تاثیر است.امربه معروف و نهی از منکری که فاقد تاثیر باشد در جامعه یا دارای تاثیر مخرب باشد یا نتیجه عکس بدهد همان بهتر که انجام نشود.

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر رودان اظهار کرد:برای نیل به اهداف امربه معروف و نهی از منکر باید به دنبال بهترین و موثرترین شیوه‌های عملی باشیم که عبارت اند از اولین و موثرترین شیوه در امربه معروف و نهی از منکر همان تبلیغ عملی است یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت رسول گرامی اسلام (ص) و همه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در تروج و گسترش اسلام توجه به این شیوه بوده است.

افسری خاطرنشان کرد:پیامبر اکرم در همه کار‌ها قبل از اینکه دیگران را تشویق به کاری کند خود پیش قدم می‌شد،احترام به شخصیت افراد دومین اصلی است که در تاثیر امربه معروف و نهی از منکر موثر می‌باشد.