پرونده ثبتی مسجد زنگی در شهر بستک آماده وبرای ثبت ملی به اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری ارسال خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بستک خبر داد پرونده ثبتی مسجد زنگی در شهر بستک آماده وبرای ثبت ملی به اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری ارسال خواهد شد. وی خاطر نشان کرد موقعیت بنا درشمال شهرستان بستک قرار دارد که […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بستک خبر داد پرونده ثبتی مسجد زنگی در شهر بستک آماده وبرای ثبت ملی به اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری ارسال خواهد شد. وی خاطر نشان کرد موقعیت بنا درشمال شهرستان بستک قرار دارد که پس از ثبت وتعیین عرصه آن به منظور حفاظت وجلوگیری از تخریب تابلو بی جهت اطلاع رسانی نصب خواهد شد وی افزود یکی از ویژگی اثر بومی ومحلی بودن خاص ومنحصرد به فرد وشبیه کلبه هایی باسقف شیروانی می باشد . وی در ادامه گفت فرسودگی سقف ودیوار های ضلع غربی وشمالی بنا کاملا مشهود بوده واین بنا بایک درب ورودی ساده درضلع شما لی ومحراب بسیار ساده در ضلع جنوبس ویک طاقچه در دیواره غربی که به بیرون راه دارد وکل بنا به شکل یک کلبه طراحی شده واز داخل با پوشش ضربی سقف آن اجر اگردیده است. وی اظهار داشت شکل این بنا منحصرد بفرد میباشد که شبیه کلبه های چوبی وخاص است این مسجد از لحاظ مساحت کوچک ترین مسجد منطقه محسوب می گردد

 

“بابک پارسا”