پویش کاشت یک میلیارد نهال درخت در جزیره قشم

شاهمراد جعفری رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیطزیست شهر ستان قشم از شرکت در پویش کاشت یک میلیارد نهال با حضور فرماندار آن شهرستان،بخشدار بخش مرکزی، شورای اسلامی ودهیاروجوامع محلی درمحدوده منطقه حفاظت شده وتالاب بین المللی خورخوران روستای گورزین خبرداد. وی افزود: سهم کاشت نهال حرا در محدوده نوار ساحلی در جزیره قشم با […]

شاهمراد جعفری رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیطزیست شهر ستان قشم از شرکت در پویش کاشت یک میلیارد نهال با حضور فرماندار آن شهرستان،بخشدار بخش مرکزی، شورای اسلامی ودهیاروجوامع محلی درمحدوده منطقه حفاظت شده وتالاب بین المللی خورخوران روستای گورزین خبرداد.
وی افزود: سهم کاشت نهال حرا در محدوده نوار ساحلی در جزیره قشم با توجه به بررسی ها ومکان یابی های صورت گرفته،  سالانه ۲۱۰ هزار اصله نهال می باشد .