پیام استاندار هرمزگان به مناسبت گرامیداشت روز ملی هوای پاک (۲۹دیماه )

شعار امسال هوای پاک (هوای پاک ، تعهد مسئولان ، مشارکت مردم ) استاندار هرمزگان  به مناسبت فرارسیدن ۲۹ دی روز هوای پاک با تبریک این هفته، پیامی صادر کرد. متن پیام استاندار هرمزگان بدین شرح می باشد :   حق برخورداری از محیط زیست سالم و هوای پاک از ارکان مهم حقوق جامعه براساس اصل پنجاهم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است. کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با این امر، ملزم به رعایت قوانین، مقررات و الزامات این حوزه در راستای ارتقا مستمر وضعیت محیط زیست بر اساس الگوهای توسعه پایدار می‌باشند. تعیین روز ملی هوای پاک با هدف برانگیختن حساسیت اقشار مختلف جامعه بوده و با توجه به این امر که رکن اصلی برطرف ساختن معضل آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی‌های بین بخشی است، این روز می‌تواند عامل مهمی در مشارکت عمومی و همه جانبه به شمار آید. اینجانب ضمن گرامیداشت روز هوای پاک، به سهم خود از متولیان امر محیط زیست و مردم فهیم استان هرمزگان  که برای بهره مندی از آسمانی آبی و هوایی پاک به عنوان موهبتی الهی تلاش می کنند، قدردانی می نمایم. فریدون همتی استاندار هرمزگان

شعار امسال هوای پاک (هوای پاک ، تعهد مسئولان ، مشارکت مردم )

استاندار هرمزگان  به مناسبت فرارسیدن ۲۹ دی روز هوای پاک با تبریک این هفته، پیامی صادر کردمتن پیام استاندار هرمزگان بدین شرح می باشد :  

حق برخورداری از محیط زیست سالم و هوای پاک از ارکان مهم حقوق جامعه براساس اصل پنجاهم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی استکلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با این امر، ملزم به رعایت قوانین، مقررات و الزامات این حوزه در راستای ارتقا مستمر وضعیت محیط زیست بر اساس الگوهای توسعه پایدار می‌باشند.

تعیین روز ملی هوای پاک با هدف برانگیختن حساسیت اقشار مختلف جامعه بوده و با توجه به این امر که رکن اصلی برطرف ساختن معضل آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی‌های بین بخشی است، این روز می‌تواند عامل مهمی در مشارکت عمومی و همه جانبه به شمار آید.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز هوای پاک، به سهم خود از متولیان امر محیط زیست و مردم فهیم استان هرمزگان  که برای بهره مندی از آسمانی آبی و هوایی پاک به عنوان موهبتی الهی تلاش می کنند، قدردانی می نمایم.

فریدون همتی

استاندار هرمزگان