پیشرفت ۵۰ درصدی مطالعه جانمایی بندر جدید لنگه/ توسعه بهره‌وری اقتصادی سواحل و ایجاد اشتغال پایدار با تکمیل این طرح

“مرتضی سالاری” با اشاره  به پیشرفت ۵۰ درصدی مطالعه امکان‌سنجی و جانمایی بندر جدید لنگه، اظهار کرد: اراضی در نظر گرفته شده برای بندر جدید لنگه افزون بر ۷۰۰ هکتار است که با عمق آب طبیعی هشت متر و با ۲ کیلو متر پیشروی در دریا قابلیت افزایش به ۱۲ متر هم می‌رسد. وی از […]

“مرتضی سالاری” با اشاره  به پیشرفت ۵۰ درصدی مطالعه امکان‌سنجی و جانمایی بندر جدید لنگه، اظهار کرد: اراضی در نظر گرفته شده برای بندر جدید لنگه افزون بر ۷۰۰ هکتار است که با عمق آب طبیعی هشت متر و با ۲ کیلو متر پیشروی در دریا قابلیت افزایش به ۱۲ متر هم می‌رسد.

وی از جمله اقدامات انجام شده از آغاز این طرح تاکنون به بازدید کامل از نوار ساحلی شهرستان بندرلنگه و انتخاب محدوده مناسب برای بندر جدید لنگه، انجام مطالعات هیدرو دینامیک، امواج و رسوبات، انجام مطالعات برآورد بازار و تقاضای بندرلنگه اشاره کرد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان برگزاری نشست متعدد با واحدهای بهره‌بردار و ارگان‌های ذیربط و مشاور طرح برای دریافت نیازمندی‌ها و الزامات این پروژه را از دیگر اقفدامات عنوان کرد.

سالاری خاطرنشان کرد: با انجام کامل این طرح، فرصتی برای بهره‌وری اقتصادی سواحل، ایجاد اشتغال پایدار در غرب هرمزگان، افزایش تقاضای حمل و دریایی از بندرلنگه و همچنین افزایش زمینه رقابت‌پذیری بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب استان فراهم که در نتیجه آن سبب جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه اقتصادی این منطقه خواهد شد.