پیش بینی برگزاری ۱۶ نمایشگاه تخصصی داخلی در شهرستان بندرعباس در سال جاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: درسال جاری پیش بینی برگزاری ۱۶ نمایشگاه در شهرستان بندرعباس جز برنامه های سازمان مطرح است.   به گزارش  پایگاه خبری صدای گامبرون ، خلیل قاسمی گفت: تا کنون ۳ عنوان از جمله نمایشگـاه تخصصی انـرژی سبز، نمایشگاه جهیزیه و مبلمان برگـزار شده است و از جملـه […]

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان گفت: درسال جاری پیش بینی برگزاری ۱۶ نمایشگاه در شهرستان بندرعباس جز برنامه های سازمان مطرح است.

 

به گزارش  پایگاه خبری صدای گامبرون ، خلیل قاسمی گفت: تا کنون ۳ عنوان از جمله نمایشگـاه تخصصی انـرژی سبز، نمایشگاه جهیزیه و مبلمان برگـزار شده است و از جملـه نمایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی، فرش، مبلمان و مواد معدنی، حمل و نقل و لجستیک و همچنین فرصت های سرمایه گذاری در استان برگزار می شود.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به رشد صادرات استان  در سال جاری اظهار کرد: با برطرف کردن موانع پیش روی فعالیت واحدهای تولیدی استان هرمزگان، انتظار رشد صادرات استان بیشتر از پیش بینی های صورت گرفته را در سال جاری داریم.