چهارمین جلسه توجیهی ناظرین فنی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میناب برگزار شد

 چهارمین جلسه توجیهی ناظرین فنی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان شهرستان میناب با حضورمدیر بنیاد مسکن شهرستان میناب ، کارشناس مسکن روستایی بنیاد مسکن استان  و ناظرین فنی در شهرستان میناب در سالن جلسات بنیاد مسکن شهرستان برگزار شد. این جلسه توجیهی به منظور روند نظارت در بازسازی واحد های تحت پوشش و همچنین […]

 چهارمین جلسه توجیهی ناظرین فنی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان شهرستان میناب با حضورمدیر بنیاد مسکن شهرستان میناب ، کارشناس مسکن روستایی بنیاد مسکن استان  و ناظرین فنی در شهرستان میناب در سالن جلسات بنیاد مسکن شهرستان برگزار شد.

این جلسه توجیهی به منظور روند نظارت در بازسازی واحد های تحت پوشش و همچنین میزان پیشرفت فیزیکی واحد ها تشکیل گردید.

 در ابتدا بیگمرادی مدیر بنیاد مسکن شهرستان ضمن خوش آمد گویی به ناظرین فنی روستایی و قدردانی از تلاش و زحمات آنها، نقش ناظرین نظام فنی روستایی را در بازسازی واحدهای روستایی بسیار مهم ارزیابی نمود و خواستار نظارت دقیق و همکاری آنها در جهت پیشبرد اهداف بنیاد مسکن و همچنین پیگیری و تسریع در پیشرفت فیزیکی با رعایت کلیه نکات فنی برابر مباحث مقررات ملی ساختمان ایران شدند

وی گفت: ناظرین باید در روند نظارتی خود بسیار دقیق عمل نموده و کلیه دستور کارها را با هماهنگی کارشناس شهرستان و مطابق با نقشه اجرایی انجام دهند. در پایان این جلسه توجیهی ناظرین مسائل و مشکلات خود‌ را مطرح نمودند که راهکارهای لازم توسط کارشناس معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ارائه گردید.