کارگاه داستان کودک و نوجوان در حوزه هنری هرمزگان

به همت واحد آفرینشهای ادبی ، نشستی دیگر از کارگاه داستان کودک و نوجوان با همکاری مجموعه فرهنگی بوکتاب در بندرعباس برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مسئول واحد آفرینش های ادبی درخصوص ویژگیهای این جلسات بیان داشت: طبق سیاق قبل تلاش شده است با برگزاری جلسات هفتگی غیرمتمرکز در مراکز مختلف […]

به همت واحد آفرینشهای ادبی ، نشستی دیگر از کارگاه داستان کودک و نوجوان با همکاری مجموعه فرهنگی بوکتاب در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، مسئول واحد آفرینش های ادبی درخصوص ویژگیهای این جلسات بیان داشت: طبق سیاق قبل تلاش شده است با برگزاری جلسات هفتگی غیرمتمرکز در مراکز مختلف ، ضمن پوشش تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان، ایشان را با شاخه های مختلف ادبی و همچنین فعالیت های حوزه هنری در زمینه ادبیات کودک و نوجوان آشنا نماییم.
وی با بیان اهداف برگزاری کارگاه داستان برای کودکان و نوجوانان اظهار داشت : مسئولیت برگزاری کارگاه برعهده سرکار خانم ناهید جلالی است که ایشان در این جلسه به مفاهیم پایه ای همچون شخصیت و مکان در داستان پرداختند.
گفتنی است از این پس این کارگاه هر هفته در روزهای پنجشنبه راس ساعت ۱۸ در مجموعه فرهنگی بوکتاب برگزار می شود.