کارگروه تخصصی شرایط اضطرار در صنایع غرب بندرعباس برگزار شد

مهرداد حسن زاده در نشست این کارگروه اظهارداشت: کارگروه تخصصی شرایط اضطرار در صنایع غرب بندرعباس با هدف ایجاد هماهنگی، افزایش همکاری‌ها و تعاملات تشویل شده است و تا فرآیندها را در مواقع بروز حوادث احتمالی برای استفاده از ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی صنایع مختلف هموار کنند. وی تاکید کرد: این امر می‌تواند […]

مهرداد حسن زاده در نشست این کارگروه اظهارداشت: کارگروه تخصصی شرایط اضطرار در صنایع غرب بندرعباس با هدف ایجاد هماهنگی، افزایش همکاری‌ها و تعاملات تشویل شده است و تا فرآیندها را در مواقع بروز حوادث احتمالی برای استفاده از ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی صنایع مختلف هموار کنند. وی تاکید کرد: این امر می‌تواند صنایع غرب بندرعباس را به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل کند‌. مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان عنوان‌کرد: برگزاری مانورها و رزمایش‌های درون سازمانی و بین دستگاهی موجب افزایش توان آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با حوادث احتمالی قهری و انسان ساخت خواهد بود. وی تاکید‌کرد: مقرر شد مانور بزرگی با مشارکت کلیه شرکت‌ها و صنایع مستقر در غرب بندرعباس با محوریت اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار شود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: ایجاد ساختار سازمانی مناسب، ارائه آموزش های تخصصی ، اطلاع رسانی به موقع در حوادث ، توجه ویژه به هشداهای صادره هواشناسی نیز باید از دیگر مواردی است که باید مورد توجه دستگاه‌های مختلف باشد که در این کارگروه بدان تاکید شد. حسن زاده خاطرنشان کرد: طی ۳ سال اخیر حوادث غیر مترقبه بزرگی مانند زلزله آبان ماه ۱۴۰۰، سیل دیماه ۱۴۰۰شرق استان و زلزله تابستان ۱۴۰۱ غرب هرمزگان استان را درگیر خود کرد که با هدایت و راهبری بسیار خوب استاندار هرمزگان و با مشارکت و همکاری بی نظیر مردم ، نیروهای نظامی و انتظامی ، گروه‌های جهادی ، دستگاه.های اجرایی، صنایع غرب بندرعباس، فعالین رسانه، در مواقع بحران پاسخ‌هایی به موفق و متناسب داشته باشیم.