کسب رتبه عالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان در کشور

برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس بررسی عملکرد دوماه سال ۱۴۰۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استانها ، جلسه ویدئوکنفرانس بررسی عملکرد دوماه سال ۱۴۰۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استانهابا حضور دکتر نیکزاد ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونین و مدیران ستاد مرکزی و مدیران کل و معاونین و روسای ادارت استانها مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ برگزار گردید. در این […]

برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس بررسی عملکرد دوماه سال ۱۴۰۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استانها

photo4923529438 photo4923529994 photo4923530000

، جلسه ویدئوکنفرانس بررسی عملکرد دوماه سال ۱۴۰۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استانهابا حضور دکتر نیکزاد ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونین و مدیران ستاد مرکزی و مدیران کل و معاونین و روسای ادارت استانها مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ برگزار گردید. در این جلسه به بررسی عملکرد استانی در حوزه های عمران روستایی ، مسکن شهری ، بازسازی و نوسازی اماکن روستایی ، پشتیبانی ، ماشین آلات و جذب کمک های مردمی حساب ۱۰۰ حضرت امام پرداخته شد. لازم به ذکر است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان با کسب امتیاز ۷۸ رتبه عملکردی عالی را بدست آورد . دکتر نیکزاد از مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بویژه زحمات مهندس نوری زاده تقدیر و تشکر کردند.