کسب مقام اول مسابقات والیبال بین ادارات شهرستان سیرجان توسط تیم راه آهن به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

کسب مقام اول مسابقات والیبال بین ادارات شهرستان سیرجان توسط تیم راه آهن به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

کسب مقام اول مسابقات والیبال بین ادارات شهرستان سیرجان توسط تیم راه آهن به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

9da6b843 a950 4a2e 87f7 1126ad6936b24313aff1 7ad3 41b4 9226 545d2d90de82