کشف اعضای حیوان وحشی در حاشبه منطقه حفاظت شده طارم

این ماموریت با همکاری یگان حفاظت محیط زیست وپلیس اطلاعات وامنیت شهرستان حاجی آبادانجام شد  سالار حسینی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد از کشف اعضای حیوان وحشی حین تفتیش از منزل متخلف شکار و صید درحاشبه  منطقه حفاظت شده طارم خبرداد. این ماموریت با همکاری پلیس اطلاعات وامنیت شهرستان […]

این ماموریت با همکاری یگان حفاظت محیط زیست وپلیس اطلاعات وامنیت شهرستان حاجی آبادانجام شد

 سالار حسینی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد از کشف اعضای حیوان وحشی حین تفتیش از منزل متخلف شکار و صید درحاشبه  منطقه حفاظت شده طارم خبرداد.
این ماموریت با همکاری پلیس اطلاعات وامنیت شهرستان حاجی اباد ضمن اخذ دستور قضایی از منزل یکی از متخلفین ،  یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی و اجزای حیوان شکار شده( بزغاله وحشی ) کشف و ضبط شد. لایحه قضایی تنظیم و متخلف جهت سیر  مراحل قانونی به دادسرای حاجی آباد معرفی شد.